(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án thuộc nhóm C, tổng mức đầu tư khoảng 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Quảng Nam, thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2026.

Dự án có quy mô gieo tạo và tổ chức trồng phân tán 600 nghìn cây các loài: Giổi, Gáo vàng, Gụ lau, Lim xanh, Sao đen, Dầu rái, Trám, Sấu, Tràm gió; trồng rừng tập trung với diện tích 70 ha, nhóm loài cây dự kiến gồm Giổi, Gáo vàng, Gụ lau, Lim xanh, Sao đen, Dầu rái, Trám, Sấu, Tràm gió.

Mục tiêu nhằm lan toả phong trào trồng cây xanh, trồng rừng đến các ngành, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan; nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của cây xanh, của rừng trong đời sống xã hội, góp phần nâng cao độ che phủ rừng của Tỉnh, thúc đẩy quá trình phủ xanh đất trống, đồi trọc, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Đồng thời, tạo nguồn gỗ làm nhà ở các huyện trung du, miền núi của Tỉnh, hạn chế khai thác gỗ từ rừng tự nhiên; nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc thu hoạch gỗ và lâm sản từ cây trồng, góp phần ổn định cuộc sống vùng trung du, miền núi của tỉnh Quảng Nam.