(BĐT) - Ngày 26/8 tới, Công ty CP Cảng Hải Phòng (mã chứng khoán: PHP) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9.

Với 326,96 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 196,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 628 tỷ đồng, tăng 22,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 202,2 tỷ đồng, tăng 27% so với quý II/2020.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.146,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 375,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 33,5% so với nửa đầu năm 2020.

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt gần 6.071 tỷ đồng, tăng 4,47% so với hồi đầu năm.