(BĐT) - Đây là một trong những mục tiêu được đưa ra tại Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 5 năm 2021 - 2025 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) công bố lấy ý kiến.
Kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, đặt ra thách thức cho quá trình phát triển bền vững. Ảnh: Nhã Chi

Kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, đặt ra thách thức cho quá trình phát triển bền vững. Ảnh: Nhã Chi

Theo Dự thảo, để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn thách thức, triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021 - 2030, tạo tiền đề cho việc phát triển giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời tiến hành xây dựng Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch này.

Theo đó, những nội dung chủ yếu của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 gồm đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020. Dự thảo nhấn mạnh đánh giá đầy đủ, thực chất, chính xác các kết quả đạt được, nêu rõ được các thành tựu nổi bật của giai đoạn này, các yếu kém, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và bài học kinh nghiệm.

Dự thảo cũng xác định Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 được xây dựng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm hơn giai đoạn trước; trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho giai đoạn 2021 - 2025 là rất nặng nề. 

Dự thảo Chỉ thị vạch ra một số định hướng, nhiệm vụ chủ yếu, những yêu cầu trong xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025; tiến độ thực hiện;…