Báo cáo tài chính quý I/2016 của CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PGS – HNX) ghi nhận doanh thu giảm, các khoản mục khác không có nhiều biến động, nhưng lợi nhuận lại tăng vọt.
PGS: Quý I, doanh thu giảm, lợi nhuận tăng 340%

Theo đó, tổng doanh thu thuần đạt hơn 1.285 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản mục giá vốn hàng hóa, chi phí bán hàng, chi phí quản lý không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận đạt hơn 273 tỷ đồng, tăng mạnh 41 lần so với cùng kỳ năm 2015, nên lợi nhuận gộp tăng vọt 390%, đạt hơn 255,4 tỷ đồng.

Nguyên nhân doanh thu tài chính tăng cao theo PGS, chủ yếu đến từ việc PGS thoái vốn toàn bộ 55,2% vốn góp tại công ty con là CTCP CNG Việt Nam.

Kết quả, PGS lãi sau thuế quý I/2016 hơn 191 tỷ đồng, tăng 340% so với cùng kỳ.

Theo tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 của PGS sẽ diễn ra vào ngày mai (21/04/2016), PGS xây dựng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2016 cho kịch bản giá dầu ở mức 60 USD/thùng là 330 tỷ đồng. Như vậy, với khoản lợi nhuận nêu trên, PGS đã hoàn thành gần 58% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo ĐTCK