CTCP Tập đoàn PAN (PAN-HOSE) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua đề xuất thành lập CTCP PAN-SALADBOWL.
PAN thành lập công ty con vốn điều lệ 18 tỷ đồng

Theo đó, PAN-SALADBOWL có vốn điều lệ 18 tỷ đồng, trụ sở chính tại thôn Tân lập, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Tại thời điểm thành lập, PAN sở hữu 99,75% vốn và 2 cổ đông sáng lập còn lại là ông Nguyễn Quang Minh và ông Nguyễn Việt Hùng, mỗi người góp 0,125% cổ phần.

Cũng theo Nghị quyết, về dài hạn, PAN-SALADBOWL có thể nhận góp vốn của các đối tác có khả năng chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất rau và hoa, phát triển thị trường xuất khẩu, nhưng tỷ lệ sở hữu của PAN luôn giữ ở mức trên 51%.

Mới đây, HOSE đã chấp thuận cho PAN niêm yết bổ sung 1,1 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động của Công ty (ESOP), lượng cổ phiếu này sẽ chính thức được giao dịch từ 3/1/2017.

Trước đó, ngày 16/2, hơn 16,6 triệu cổ phiếu niêm yết bổ sung từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của PAN đã chính thức được giao dịch.

Sau 2 đợt phát hành cổ phiếu, hiện tại vốn điều lệ của PAN là gần 1.009 tỷ đồng.

Theo ĐTCK