Ô tô Hàng Xanh phát hành gần 11,7 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

(BĐT) - HĐQT CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Mã CK: HAX) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiểu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành 11.671.216 cổ phiểu với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phần tương đương với 2 quyền và được nhận 1 cổ phiếu thưởng).

Nguồn vốn thực hiện được trích từ Quỹ đầu tư phát triển 4,25 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 63,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 48,75 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II năm nay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 3.935 tỷ đồng, tăng 33%; lợi nhuận sau thuế đạt 84,3 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016. Tính đến cuối năm, hàng tồn kho của HAX gấp 1,6 lần đầu kỳ, đạt 628 tỷ đồng và bằng 43% tổng tài sản.

Chuyên đề