NTC tạm ứng cổ tức 80% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 17/12 tới, Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán: NTC) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2021.

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 80%, thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 17/6/2022. Như vậy, với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi khoảng 192 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt gần 165 tỷ đồng, giảm 15% và lãi sau thuế 212 tỷ đồng, giảm 11% so với 9 tháng đầu năm 2020.

So với mục tiêu đạt 227 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2021, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành được 93,5% kế hoạch năm.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm 7% so với hồi đầu năm xuống mức 4.141 tỷ đồng.

Chuyên đề