(BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC - UPCoM) thông qua kết hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, doanh nghiệp dự kiến dùng 66% tổng lợi nhuận, tương ứng 192 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến sẽ trả cổ tức tỷ lệ 80%, một cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 8.000 đồng.

Trong năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 263,6 tỷ đồng, tăng 36,1%; lợi nhuận đạt 280,7 tỷ đồng, tăng 19,4% so với năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 160% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 25,4% lên 4.437,9 tỷ đồng.