(BĐT) - Công ty CP Khu công nghiệp (KCN) Nam Tân Uyên (NTC Bình Dương) vừa công bố thông tin bất thường về việc điều chỉnh khoản tín dụng mà công ty này sẽ vay Vietcombank - Chi nhánh Bình Dương để phục vụ Dự án KCN Nam Tân Uyên và KCN Nam Tân Uyên mở rộng. Theo đó, số tiền vay là 800 tỷ đồng với thời hạn vay là 12 tháng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2017 đã kiểm toán, doanh thu nửa đầu năm của Công ty đạt gần 73 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận ròng đạt 74,6 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2016. Tại thời điểm 30/6/2017, tổng tài sản của Công ty gần 2.526 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả là 2.201 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ là 324 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty có khoản doanh thu chưa thực hiện từ cho thuê hạ tầng khu công nghiệp lên tới 1.961 tỷ đồng.

NTC Bình Dương có vốn điều lệ 160 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.