Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng đã mua bảo hiểm xây dựng công trình của CTCP bảo hiểm Quân đội với phí cao hơn so với Biểu phí đang áp dụng tại thời điểm mua.
Nhiều sai phạm tại 7 dự án thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo Kết luận thanh tra về trách nhiệm trong việc chấp hành chính sách pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giai đoạn 2010 – 2014.

Theo Cơ quan thanh tra, trong giai đoạn 2010 - 2014, chưa phát hiện thất thoát ngân sách, tài sản công nhưng vẫn còn một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trong công tác lập, quản lý quy hoạch, Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội chưa làm tốt, quy hoạch mới vừa được phê duyệt đã phải điều chỉnh, bổ sung (Quy hoạch các trung tâm điều dưỡng đối với người có công trong cả nước đến năm 2015). Công tác thẩm định phê duyệt dự án còn sai sót như phê duyệt dự án khi chủ đầu tư chưa hoàn thiện theo ý kiến cơ quan chuyên môn, phê duyệt dự án đầu tư bao gồm cả chi phí đã được tính vào dự án khác.

Bộ đã phê duyệt giao dự án cho các chủ đầu tư không có chức năng chuyên môn, không có cán bộ có năng lực quản lý dự án. Trong đầu thầu, Bộ đã phê duyệt kế hoạch đầu thầu cho các dự án không nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, phê duyệt kể hoạch đấu thầu cho một số gói thầu tư vấn giám sát xây dựng có thời gian thực hiện trên 18 tháng với hình thức chỉ định thầu là chưa đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ đã tiến hành thanh tra 7 dự án, chủ đầu tư gồm Văn phòng Bộ, Cục Người có công, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Đà Nẵng, Bắc Giang, Trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra 9 gói thầu của các dự án trên, Thanh tra Chính phủ đã loại khỏi giá trị thanh toán, quyết toán số tiền hơn 11,6 tỷ đồng.

Trong số các dự án thanh tra, tại Dự án Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng đã xảy ra nhiều vi phạm.

Trong công tác chuẩn bị đầu tư, xác định giá trị khối lượng hoàn thành và đã thanh toán ở bước lập Dự án chưa chính xác, bị giảm trừ chi phí lập dự án, thu hồi hơn 250 triệu đồng; hồ sơ tiết kế bản vẽ thi công còn sai sót, sau khi thẩm tra phải chỉnh sửa bổ sung, phản ánh năng lực nhà thầu còn hạn chế; dự toán công trình lập không đúng quy định, thiếu thuyết minh dự toán, dự toán lớn hơn tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Qua kiểm tra 9 gói thầu của các dự án thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ đã loại khỏi giá trị thanh toán, quyết toán số tiền hơn 11,6 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý dự án, Ban quản lý dự án của chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nhưng vẫn tham gia Tổ chuyên gia xét duyệt đấu thầu.

Bệnh viện Chỉnh hình phục hồi chức năng Đà Nẵng đã mua bảo hiểm xây dựng công trình của CTCP bảo hiểm Quân đội (MIC Đà Nẵng) nhưng không nghiên cứu, thương thảo kỹ với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm dẫn đến phí bảo hiểm phải mua cao hơn so với Biểu phí bảo hiểm do Tổng giám đốc CTCP Bảo hiểm Quân đội ban hành và đang có hiệu lực áp dụng tại thời điểm mua.

Khi lựa chọn nhà thầu, không lập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu thầu, thời gian tổ chức đấu thầu một số gói thầu chậm so với kế hoạch, không thẩm định hồ sơ mời thầu trước khi phê duyệt. Giá trúng thầu có thấp hơn so với giá gói thầu nhưng không nhiều, chưa mang lại hiệu quả cao trong đấu thầu.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Lao động – thương binh và xã hội chấn chỉnh công tác quản lý dầu tư xây dựng cơ bản, rà soát các công trình đang thi công dở dang, xác định rõ các công trình, dự án thực sự cần thiết phải đầu tư, xây dựng phương án bố trí vốn để hoàn thành trước, tránh lãng phí trong đầu tư.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm số tiền hơn 24,5 tỷ đồng và yêu cầu xử lý thu hồi nộp ngân sách, loại khỏi giá trị quyết toán công trình và thu hồi từ các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp.

Tại dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công Bắc Giang, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công còn sai sót, sau khi điều tra phải chỉnh sửa, bổ sung, phản ánh năng lực của nhà thầu còn hạn chế. Tư vấn lựa chọn chủng loại thiết bị để mua sắm chưa phù hợp dẫn đến phải thay đổi, làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Nhà thầu tư vấn giám sát đã không báo cáo giám sát chất lượng các giai đoạn thi công, để nhà thầu xây lắp triển khai các hạng mục công việc khi chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, thiếu kiểm tra khối lượng hoàn thành, xác định khối lượng không chính xác...