(BĐT) - Nhà thầu Black Veatch International (Mỹ) vừa trúng Gói thầu CS11 Dịch vụ tư vấn quản lý hợp đồng thuộc Dự án Giảm thất thoát nước; tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) giai đoạn 2011 - 2015, do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 36,902 tỷ VND và 2,609 triệu USD. Thời gian thực hiện là 33 tháng, loại hợp đồng theo thời gian. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển. Danh sách sơ tuyển được phê duyệt vào đầu tháng 12/2018.

Theo tìm hiểu, 5 nhà thầu bị loại gồm có: Hankuk Engeering Consultants; Nippon Koei Co., Ltd; Sweco Danmark A/S; HaskoningDHV Nederland B.V; Kunhwa Engineering and Consulting Co., Ltd. Trong đó, có 3 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tài chính (Nippon Koei Co., Ltd; HaskoningDHV Nederland B.V; Kunhwa Engineering and Consulting Co., Ltd), 1 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (Hankuk Engeering Consultants) và 1 nhà thầu có hồ sơ dự thầu không hợp lệ (Sweco Danmark A/S).

Để thực hiện gói thầu tư vấn này, nhà thầu Black Veatch International sử dụng 1 nhà thầu tư vấn phụ là Công ty CP Kỹ thuật môi trường và Xây dựng Việt Nam (CEEN).