Nghệ An đấu giá 39 lô đất ở, tổng giá khởi điểm gần 60 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA và UBND huyện Nghi Lộc phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 39 lô đất ở tại Vùng vị trí 03, xóm 1, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (đợt 1).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 180,3 – 193,5m2/lô. Tổng diện tích của 39 lô đất đấu giá là 7.581,5m2. Các lô đất đấu giá có giá khởi điểm từ 1,354 – 1,935 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của 39 lô đất là 59,4 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến ngày ngày 13/6/2023 tại trụ sở UBND xã Nghi Phong và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA, số 157, đường Lê Lợi, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An).

Hồ sơ đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA phát hành riêng cho 39 lô đất tại xã Nghi Phong. Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA không thu nhận những hồ sơ không phải do công ty không phát hành theo quy định này.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai và quy định tại Điều 8 Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành theo Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

Cuộc đấu giá được tổ chức bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.­ Kết quả đấu giá được công bố vào ngày 16/6/2023 tại Hội trường UBND xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An).

Chuyên đề