#Nghệ An
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nghệ An: Đấu giá 46 lô đất ở tại huyện Hưng Nguyên

(BĐT) -  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất tại vùng quy hoạch Dăm Tống, khối 1, thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Tổng giá khởi điểm đấu giá là 90,437 tỷ đồng.
Nghệ An đấu giá 39 lô đất quy hoạch

Nghệ An đấu giá 39 lô đất quy hoạch

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND huyện Hưng Nguyên đang bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 lô đất tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Nghệ An đấu giá 39 lô đất ở tại xứ đồng Ông Vạn

Nghệ An đấu giá 39 lô đất ở tại xứ đồng Ông Vạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Hoàng Mai thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 39 lô đất ở tại xứ đồng Ông Vạn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (đợt 2).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nghệ An: Đấu giá 35 lô đất tại thành phố Vinh

(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), với tổng giá khởi điểm là 104,084 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nghệ An: Đấu giá 12 lô đất tại xã Nghi Phú

(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt và UBND thành phố Vinh đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại xóm 21, xã Nghi Phú, TP. Vinh (tỉnh Nghệ An). Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 47,006 tỷ đồng.
Nghệ An đấu giá 52 lô quy hoạch vùng Đồng Lùng

Nghệ An đấu giá 52 lô quy hoạch vùng Đồng Lùng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND huyện Đô Lương đang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 52 lô quy hoạch tại vùng Đồng Lùng, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Đấu giá 15 lô đất tại Nghệ An

Đấu giá 15 lô đất tại Nghệ An

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Long đang thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng 15 lô đất ở tại Khu quy hoạch tái định cư đường ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An thuộc phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Nghệ An đấu giá 58 lô đất huyện Nghi Lộc

Nghệ An đấu giá 58 lô đất huyện Nghi Lộc

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 58 lô đất tại Xóm 5, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Kết quả trúng đấu giá dự kiến công bố vào ngày 30/6/2022 tại Hội trường UBND xã Nghi Phương.
Nghệ An đấu giá 20 lô đất khu quy hoạch

Nghệ An đấu giá 20 lô đất khu quy hoạch

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân An Mạnh và UBND TP. Vinh (Nghệ An) đang khối hợp tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch khối Trung Nghĩa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nghệ An bán đấu giá 35 lô đất ở tại huyện Yên Thành

(BĐT) -  UBND huyện Yên Thành đang phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 35 lô đất ở thuộc các khu quy hoạch thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, với tổng giá khởi điểm là 50,811 tỷ đồng.
Bán đấu giá 41 lô đất tại Nghệ An

Bán đấu giá 41 lô đất tại Nghệ An

(BĐT) - Quyền sử dụng 41 lô đất tại xã Hưng phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang được Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA thông báo tổ chức bán đấu giá vào ngày 12/5/2022.

Kết nối đầu tư