Ngày 25/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản quốc tế thông báo tổ chức cuộc đấu giá tài sản của Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo vào ngày 25/10/2018 như sau:

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở. Vị trí khu đất thuộc bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần giáo, tỉnh Điện Biên. Diện tích khu đất đấu giá: 380,3 m², được chia làm 02 thửa:

- Diện tích thửa số 1 là: 187,8 m² giá khởi điểm là: 506.684.400 đồng.

- Diện tích thửa số 2 là: 192,5 m² giá khởi điểm là: 519.365.000 đồng. 

- Tổng giá khởi điểm: 1.026.049.400đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi chín nghìn, bốn trăm đồng).

- Khoản tiền đặt trước: Là 20% (làm tròn đến triệu đồng) giá khởi điểm của từng thửa đất đấu giá.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng một hồ sơ).

2. Tham khảo hồ sơ, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00, ngày 02/10/2018 đến 16 giờ 00, ngày 23/10/2018 (Trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo. Địa chỉ: Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên hoặc Văn phòng Đại diện tỉnh Điện Biên – Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản quốc tế. Địa chỉ: Số 272, Tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

3. Xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 05/10/2018 đến 16 giờ 00, ngày 22/10/2018 tại nơi tọa lạc tài sản.

4. Nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính ngày 19/10/2018, ngày 22/10/2018 và ngày 23/10/2018.

5. Tổ chức phiên bán đấu giá: 8h00’, ngày 25/10/2018, tại Hội trường UBND xã Mùn Chung, huyện Tuần giáo, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần giáo, tỉnh Điện Biên. Liên hệ: 0215.3831.668 hoặc 0215.3860.818.

Chuyên đề