Ngày 2/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 2/10/2020 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai – Phòng giao dịch Chư Á ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai – Phòng giao dịch Chư Á.

3- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BP 039630, số vào sổ cấp GCN: CH00414 do UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 18/9/2013, đăng ký biến động ngày 11/6/2018.

Quyền sử dụng đất: Thuộc thửa đất số 360, tờ bản đồ số 42, có diện tích 274m2 (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi bốn mét vuông), đất ở và đất trồng cây lâu năm;

- Hình thức sử dụng: riêng 274m2

- Mục đích sử dụng: 100m2 đất ở, 174m2 đất TCLN.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài. Đất TCLN: Đến năm 2063.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất (CMĐ + nhận chuyển nhượng)

Tài sản gắn liền với đất: không.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản xử lý phát mãi bán thu hồi nợ vay

Địa chỉ tại: Thôn Ia Rok, xã Ia Kênh, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm của tài sản là: 665.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi lăm triệu đồng) theo Biên bản định giá số 2018060238 ngày 25 tháng 06 năm 2018 với giá trị tài sản được xác định tại thời điểm hiện tại và Thông báo về việc giảm giá tài sản ngày 07/9/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai – Phòng giao dịch Chư Á.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: 02 ngày, từ ngày 24/9 đến ngày 25/9/2020 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản tọa lạc.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 29/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước 10% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết thông báo đến 17 giờ ngày 29/9/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Gia Lai – Phòng giao dịch Chư Á, địa chỉ: 1367 Lê Duẩn, thôn 1, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai hoặc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.

Chuyên đề