Ngày 17/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2021 do Sở tài chính tỉnh Nghệ An ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức bán đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA

2. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Sở tài chính tỉnh Nghệ An.

3. Tài sản bán đấu giá, Giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê đất có thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất hàng năm là trụ sở cũ Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Kỳ Sơn tại khối 2 Thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, vị trí thửa đất theo trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính số 47/2018/BĐĐC ngày 27/9/2018 do UBND huyện Kỳ Sơn lập với diện tích đất là 2.323 m2 (không có tài sản trên đất).

3.2 Giá khởi điểm: 330.652.000 đồng/ Năm.

4. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Đối tượng được tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng theo quy định tại điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai và quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (Khi tham gia đấu giá các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo đủ các điều kiện như tại điều 7 của quy chế bán đấu giá)

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 24/02/2021 đến 17h ngày 15/03/2021 Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA ( Tầng 2, số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 24/02/2021 đến 17h ngày 16/03/2021 tại khu đất thuộc khối 2, thị Trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

7. Thời gian địa điểm nộp tiền đặt trước:

Tiền đặt trước nộp ngày 12, 15 và 16/03/2021 vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA số 0101000068899 Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nghệ An( số 21, đường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An)

Nội dung nộp tiền: Tiền đặt trước đấu giá quyền thuê đất tại huyện Kỳ Sơn.

8. Tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 66.130.000 đồng.

9. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá:

Từ 8h ngày 17/03/2021 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế -IPA ( Tầng 2, số 157, đường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An)

10. Hình thức, phương thức đấu giá: bằng hình thức trực tiếp bỏ phiếu kín nhiều vòng, theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế -IPA, địa chỉ: số 157, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điện thoại: 0915.050.157.

Khách hàng tham gia đấu giá thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 theo quy định và bắt buộc phảo đeo khẩu trang.

Chuyên đề