Ngân hàng Nhà nước: Có sai sót tại một số gói thầu

(BĐT) - Tại Báo cáo công tác đấu thầu năm 2015, NHNN cho biết, kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về đấu thầu năm 2015 tại một số đơn vị thành viên đã cho thấy, về cơ bản, việc tổ chức công tác đấu thầu được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng. Quy trình đấu thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục...
NHNN đề nghị Cục Quản lý đấu thầu tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về đấu thầu qua mạng. Ảnh Internet
NHNN đề nghị Cục Quản lý đấu thầu tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về đấu thầu qua mạng. Ảnh Internet

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đấu thầu, tại một số gói thầu được kiểm tra còn có một số tồn tại như: chưa đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu. Bên cạnh đó, còn có tình trạng không trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm kéo dài thực hiện hợp đồng và chưa ký phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện. Việc thông báo kết quả đấu thầu đến các nhà thầu chưa đầy đủ thông tin. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu còn sai sót tuy không ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu.

NHNN đề nghị Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về đấu thầu qua mạng để cán bộ làm công tác đấu thầu có thể học tập, thực hiện tốt quy định về tổ chức đấu thầu qua mạng; nâng cấp trang điện tử muasamcong.mpi.gov.vn, thay đổi nội dung và giao diện tìm kiếm để thuận tiện cho việc tra cứu số liệu. Đồng thời, cần mở rộng khả năng hỗ trợ trên các trình duyệt khác ngoài trình duyệt Internet Explorer, tạo điều kiện cho bên mời thầu cũng như nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng.

Chuyên đề