Đó là khẳng định của Thanh tra Bộ Xây dựng tại Kết luận thanh tra về công tác quản lý dự án (DA) đầu tư xây dựng của Sở GTVT Đà Nẵng và 2 DA.
Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý

Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý

Kết luận đã chỉ ra nhiều sai sót trong công tác lập dự toán xây dựng công trình: Hồ sơ bản vẽ kỹ thuật chưa đầy đủ các kích thước chi tiết các hạng mục công trình phụ tạm làm căn cứ tính toán khối lượng; không có bảng tính toán chiều dài, chiều dài ống vách thi công cọc khoan nhồi; tính toán khối lượng một số hạng mục công trình chưa chính xác.

Công tác lập dự toán xây dựng công trình: Áp nhầm đơn giá ống nối ống siêu âm cọc khoan nhồi, áp định mức đào đất cấp 3 cho công tác đào móng trụ chưa phù hợp theo hồ sơ khảo sát địa chất được duyệt là đất cấp 2, áp hệ số hao hụt của môi trường nước mặn cho môi trường nước lợ là chưa phù hợp, không tính khấu hao dầm cầu công vụ, tính toán sai số học và một số sai sót khác.

Sai sót trong lựa chọn nhà thầu: Các giá trị tạm tính trong dự toán được duyệt như lượng nhựa trong 1 tấn bê tông nhựa, cự ly vận chuyển đất đào bỏ, cự ly vận chuyển bê tông nhựa, giá trị huy động thiết bị nhân lực thi công nhưng không mời riêng giá trị; không có đầy đủ các chữ ký tại các bảng chấm thầu của các chuyên gia chấm thầu và một số sai sót khác.

Công tác quản lý chất lượng thi công công trình thực hiện chưa đúng các quy định về lập hồ sơ quản lý chất lượng công trình như: Nhật ký thi công không ghi rõ chủng loại thiết bị thi công công trình, không có dấu giáp lai, không ghi rõ số trang, số quyển, ghi chép sơ sài không phản ánh hết các công việc thực hiện; biên bản nghiệm thu không ghi rõ các tiêu chuẩn áp dụng khi thi công và nghiệm thu công việc xây dựng; không có biên bản nghiệm thu đập đầu cọc khoan nhồi trước khi thi công bệ trụ. 

Hai DA được thanh tra là: DA Cầu mới qua sông Hàn (vị trí gần Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng) và DA Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý.

Công tác nghiệm thu thanh toán sai đơn giá bê tông, thanh toán không có cơ sở khối lượng đào hố móng và thanh toán vượt khối lượng lắp dựng, tháo dỡ thép hình xà mũ… vượt 849,6 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Sở GTVT Đà Nẵng và các đơn vị liên quan nghiêm túc khắc phục những sai sót nêu trên. Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xẩy ra các sai sót theo Kết quả thanh tra.

Yêu cầu Sở GTVT Đà Nẵng, chỉ đạo tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các phòng, ban chức năng, các cá nhân có liên quan; BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông công chính, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo các bộ phận chức năng, chủ nhiệm DA, lãnh đạo phụ trách, chủ trì thẩm tra, tư vấn giám sát trưởng, chỉ huy công trường và các cá nhân có liên quan.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Sở GTVT Đà Nẵng thu hồi số tiền 849,6 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng. Trong đó, DA Cầu mới qua sông Hàn (Vị trí gần Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng) 501,9 triệu đồng; DA Cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Thị Lý 347,6 triệu đồng.

Theo Thanh tra