(BĐT) - Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán: NDN) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2020 cả bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 30%.

Theo đó, ngày 29/7 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền trong năm 2020.

Trong đó, cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15%. Với 62,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 93,45 tỷ đồng cho cổ đông, ngày thanh toán là 8/9/2021. Cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%, nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 852,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 293,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,4% và 10,9% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 30%.