(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán: NCT) thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày chốt quyền hưởng cổ tức là 14/7 và ngày thanh toán là 12/8.

Như vậy, với 26,17 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả tổng cộng 52,33 tỷ đồng cho cổ đông trong lần tạm ứng này.

Năm 2020, NCT đạt 669,3 tỷ đồng doanh thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 4,3% năm trước và hoàn thành 96% mục tiêu năm; lợi nhuận sau thuế đạt 206,8 tỷ đồng, giảm 6,6% so với năm 2019 và vượt 8,4% kế hoạch.

Mới đây, Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với chỉ tiêu doanh thu đạt 166,1 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái; song lợi nhuận sau thuế giảm 5,4%, đạt 51,2 tỷ đồng.