(BĐT) - Ngày 18/6 tới, Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán: NCT) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 16/7.

Với hơn 26,16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 36,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Trước đó, Công ty đã trả cổ tức đợt 1 và 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 60%.

Năm 2020, NCT đạt 669,3 tỷ đồng doanh thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 4,3% năm trước và hoàn thành 96% mục tiêu năm; lợi nhuận sau thuế đạt 206,8 tỷ đồng, giảm 6,6% so với năm 2019 và vượt 8,4% kế hoạch.

Đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Công ty đạt 502,4 tỷ đồng, giảm 14,1% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ phải trả chiếm 18,5%, tức 93,1 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2021 với chỉ tiêu doanh thu đạt 166,1 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái; song lợi nhuận sau thuế giảm 5,4%, đạt 51,2 tỷ đồng.