Năm 2020, Vận tải và Xếp dỡ Hải An báo lãi vượt 73% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán: HAH) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt gần 362 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.192 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 147 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 10% so với thực hiện trong năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.219 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành 98% kế hoạch doanh thu và vượt 73% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 15% so với đầu năm, đạt 2.094,5 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư