Năm 2016, PGD đặt kế hoạch lãi giảm 54%

Riêng quý I/2016, PGD đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng nhưng kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ đặt mục tiêu gần 110 tỷ đồng, giảm tới 54% so với năm trước đó.
Năm 2016, PGD đặt kế hoạch lãi giảm 54%

Sáng nay 22/4, ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PGD - sàn HNX) đã thông qua kế hoạch kinh doanh theo kịch bản giá dầu 60 USD/thùng được Quốc hội thông qua trước đó. Cụ thể, PGD đặt mục tiêu doanh thu 5.154 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 109,6 tỷ đồng, giảm 54% so với thực hiện năm 2015.

Riêng quý I/2016, PGD ghi nhận lợi nhuận sau thuế 82 tỷ đồng, đạt gần 75% kế hoạch cả năm. Theo đó, cổ đông cho rằng Công ty hoàn toàn có khả năng vượt kế hoạch dự kiến lợi nhuận gần 110 tỷ đồng trong năm nay.

Trong báo cáo tài chính năm 2015, mặc dù giá dầu năm qua chạm đáy nhưng lợi nhuận PGD ước đạt 238 tỷ đồng, vượt 12,3% kế hoạch đã đề ra.

Theo ông Trần Trung Chính, Chủ tịch HĐQT PGD, nguyên nhân do đầu năm 2015, PGD ký hợp đồng với khách hàng theo giá cố định nên đến cuối năm dù giá dầu giảm vẫn không ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty. Tuy nhiên, ông Chính cũng nhấn mạnh, xét tình hình chung của các doanh nghiệp dầu khí thì kết quả mà PGD trong năm 2015 được xem là may mắn bởi việc ký giá cố định cũng có thể bất lợi nếu giá dầu tăng trở lại.

Để phát triển thị trường, năm 2016, PGD tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối khí áp thấp tại Khu công nghiệp hiện hữu và các Khu công nghiệp mới. Dự kiến tổng giá trị đầu tư trong năm nay là 308,3 tỷ đồng, dự kiến giải ngân 473,8 tỷ đồng.

Năm 2016, PGD sẽ cấp khí cho khách hàng với tổng sản lượng khí là 698,7 triệu m3, trong đó sản lượng khí thấp áp đạt 626,4 triệu m3, sản lượng CNG là 72,3 triệu m3.

Trong đó, tại miền Nam, PGD tập trung mở rộng hệ thống phân phối khí thấp áp cho các khách hàng mới tại Khu công nghiệp Phú Mỹ - Mỹ Xuân - Gò Dầu, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 3. Ngoài ra, công ty sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án phân phối khí cho khách hàng tại huyện Long Thành - Đồng Nai, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và đường sắt tại Khánh Hòa, Nha Trang.

Tại miền Bắc, PGD sẽ hoàn thành thủ tục quyết toán dự án hệ thống phân phối khí áp thấp cho Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình.

Đối với khí CNG, tuy hoạt động chưa mang lại hiệu quả cho Công ty nhưng đây là hướng phát triển tất yếu, trong đó khu vực miền Bắc được đánh giá có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, trong chiến lược phát triển chung, HĐQT PGD cho rằng, lĩnh vực này không đóng góp nhiều cho doanh thu Công ty vì chi phí sản xuất, vận chuyển tốn kém hơn so với sản xuất kinh doanh khí áp thấp.

Chuyên đề