(BĐT) - Ngày 10/12 tới, Công ty CP May Sông Hồng (mã chứng khoán: MSH) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 45%. Thời gian thanh toán từ ngày 24/12.

Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi hơn 225 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.296,4 tỷ đồng, tăng 21,4%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 118,8 tỷ đồng, tăng 179% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt 3.448 tỷ đồng doanh thu thuần và 335 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 16% và 104% so với 9 tháng năm 2020.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 3.156 tỷ đồng, tăng 20,1% so với hồi đầu năm.