MPC dự kiến chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 50 - 70%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 24/6 tới đây với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 639,3 tỷ đồng, giảm 23%.

Bước sang năm 2023, dự báo nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam chưa lạc quan hơn. Công ty đặt kế hoạch sản lượng đạt 45.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 540,5 triệu USD.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 12.789,5 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 689,7 tỷ đồng; trong đó, Minh Phú Cà Mau kỳ vọng mang về 360 tỷ đồng, Minh Phú Hậu Giang đạt 350 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 639,3 tỷ đồng, giảm 23%.

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, HĐQT MPC cũng sẽ trình đại hội xem xét phương án chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20 - 30%, giá trị 164,5 - 246,8 tỷ đồng. Năm 2023, Công ty cũng dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50 - 70%.

Chuyên đề