#Thuỷ sản Minh Phú
MPC dự kiến chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 50 - 70%

MPC dự kiến chia cổ tức năm 2023 tỷ lệ 50 - 70%

(BĐT) - Công ty CP Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức ngày 24/6 tới đây với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 639,3 tỷ đồng, giảm 23%.
Các doanh nghiệp thủy sản đang buộc phải thu hẹp sản xuất. Ảnh: Lê Tiên

Doanh nghiệp thuỷ sản teo tóp vì nặng gánh

(BĐT) - Các doanh nghiệp (DN) ngành chế biến thủy sản đang đứng trước thực trạng thu hẹp sản xuất do đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, việc nặng gánh tăng lương tối thiểu là khó khăn lớn làm tăng thêm bất lợi cho ngành này.