(BĐT) - Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2019.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong Báo cáo, Bộ KH&ĐT cho biết, theo số liệu tổng hợp của các cơ quan trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước, trong năm 2019, các cơ quan đã ưu tiên bố trí trả nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn nhà nước. Tổng số vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm là 9.557 tỷ đồng. Số nợ đọng xây dựng cơ bản còn lại là 9.529 tỷ đồng.

Một số đơn vị còn nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản lớn gồm Ninh Bình (3.937 tỷ đồng), Hà Giang (977 tỷ đồng), Hà Tĩnh (721 tỷ đồng), Quảng Ninh (700 tỷ đồng), Hải Phòng (605 tỷ đồng)… Một số tỉnh dùng khái niệm nợ giá trị khối lượng hoàn thành, như Lạng Sơn với số nợ 1.334,7 tỷ đồng.

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị cần rà soát, làm rõ số nợ đọng xây dựng cơ bản đến thời điểm hiện nay có thuộc đối tượng được thanh toán theo Điều 106 Luật Đầu tư công năm 2014 hoặc Điều 101 Luật Đầu tư công năm 2019 hay không. Trường hợp số nợ đọng phát sinh từ ngày 1/1/2015 trở đi là không phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công.