(BĐT) - Ngày 11/11 tới, Công ty CP May 10 (mã chứng khoán: M10) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 17%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 9/12/2020.

Với khối lượng chứng khoán đang lưu hành 30,24 triệu cổ phiếu, May 10 phải chi tương ứng 17,79 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Mới đây, Công ty đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu ghi nhận hơn 982 tỷ đồng, tăng 9,48% so với quý III/2019; tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm hơn 50%, chỉ đạt 10,85 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, M10 đạt doanh thu hơn 2.787 tỷ đồng, tăng 13,9%; lợi nhuận trước thuế hơn 51 tỷ đồng, giảm 16,9% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 41,95 tỷ đồng, giảm 18,77% so với cùng kỳ.