LTG chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 13/10 tới, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 14/11.

Như vậy, với gần 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi xấp xỉ 161,2 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Nửa đầu năm 2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 5.892,57 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 137,67 tỷ đồng, bằng 59,6% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 34,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/6/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 15,8% so với đầu năm lên 9.082,8 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư