(BĐT) - Công ty CP Bột giặt Lix (mã chứng khoán: LIX) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần là 2.652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 225 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,6% và 23,1% so với thực hiện trong năm 2020.
LIX đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 225 tỷ đồng trong năm 2021

Được biết, ngày 5/4 là ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 29/4 tại TP.HCM.

Trong năm 2020, Công ty đạt 2.902 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15%; lợi nhuận trước thuế đạt 292,4 tỷ đồng, tăng hơn 30%; lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 28,5% so với năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu khoảng 2.772 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng. Như vậy, năm qua, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 5% kế hoạch doanh thu và vượt 27% chỉ tiêu lợi nhuận.