Liên danh 2 nhà thầu Hàn Quốc trúng gói thầu thủy lợi hơn 1.174 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 16/XL-A Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị cho Tiểu dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Liên danh HDC Hyundai Development Company - Kumho Industrial trúng thầu với giá 1.174,718 tỷ đồng, giảm 2,1% so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Trong đó HDC Hyundai Development Company đảm nhận 60% khối lượng công việc, Kumho Industrial đảm nhận 40% còn lại.

Gói thầu số 16/XL-A sử dụng vốn ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng trung ương. Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi cho biết, có 4 nhà thầu Hàn Quốc dự thầu, trong đó 2 nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật. Trong số 2 nhà thầu được mở hồ sơ đề xuất về tài chính, Nhà thầu Dongbu Corporation bị loại do giá dự thầu cao hơn. Dự kiến, hợp đồng thực hiện Gói thầu sẽ được ký kết vào cuối tháng 2/2021.

Chuyên đề