(BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn. Trong năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (bên mời thầu) được giao tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 9,747 ha. Tổng chi phí thực hiện Dự án dự kiến là 363,288 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư là 48,588 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng.

Mục tiêu của Dự án là xây dựng khu ở mới đáp ứng nhu cầu nhà ở, vui chơi giải trí, làm việc cho người dân vùng lân cận, chuyên gia trong và ngoài nước làm việc tại TP. Lạng Sơn, với tiêu chí xanh, hài hòa cảnh quan tự nhiên sông Kỳ Cùng.