• Lạng Sơn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở hơn 363 tỷ đồng

    18/03/2021 08:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn. Trong năm 2021, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (bên mời thầu) được giao tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.
  • Lạng Sơn sơ tuyển dự án khu nhà ở 363 tỷ đồng

    20/12/2019 08:15

    (BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, từ ngày 24/12/2019 đến ngày 3/2/2020 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, TP. Lạng Sơn. Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích đất sử dụng là 9,747 ha; tổng chi phí thực hiện dự kiến là 362,2 tỷ đồng. Hình thức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án là rộng rãi quốc tế.

chuyên đề

Kết nối đầu tư