(BĐT) - Gói thầu Cung cấp máy móc, thiết bị điện tử, tin học cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh theo phương thức mua sắm tập trung (MSTT) năm 2020 vừa được Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng (bên mời thầu - BMT) mở thầu qua mạng.
Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông từng trúng 2
gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị điện tử, tin học cho các cơ quan, đơn vị
thuộc tỉnh Lâm Đồng theo phương thức mua sắm tập trung. Ảnh: Lê Tiên

Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông từng trúng 2 gói thầu cung cấp máy móc, thiết bị điện tử, tin học cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Lâm Đồng theo phương thức mua sắm tập trung. Ảnh: Lê Tiên

Một trong ba nhà thầu tham dự từng trúng nhiều gói thầu MSTT của BMT này. Hai nhà thầu còn lại chưa từng được công bố trúng gói thầu nào tại Lâm Đồng, dù đã trúng nhiều gói thầu quy mô lớn ở địa phương khác.

3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Công ty TNHH Thương mại và Kỹ thuật Viễn Đông, Liên danh Công ty CP Thương mại Lê Bảo Minh - Công ty CP Điện tử tin học hóa chất.

Gói thầu có giá dự toán là 74,203 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Danh mục hàng hóa mua sắm được chia làm 5 nhóm (máy vi tính, máy photocopy, máy chiếu, máy in, máy scan) với 27 mặt hàng. Mỗi nhà thầu tham dự phải đáp ứng yêu cầu về doanh thu bình quân hàng năm trong vòng 3 năm gần đây là 148,406 tỷ đồng; nguồn lực tài chính sẵn có là 22,26 tỷ đồng; 3 hợp đồng tương tự trị giá 50 tỷ đồng/hợp đồng (nếu nhiều hơn thì phải có ít nhất 1 hợp đồng 52 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng là từ 156 tỷ đồng trở lên).

Tìm hiểu dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, Nhà thầu Viễn Đông từng trúng 89 gói thầu tại tỉnh Lâm Đồng kể từ năm 2016 đến nay. Trong số 4 gói thầu nhà thầu này trúng tại Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, có 2 gói thầu quy mô tương tự với gói thầu đang xét. Đó là các gói thầu “cung cấp máy móc, thiết bị tin học theo phương thức MSTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” năm 2018 (với giá trúng thầu là 86,757 tỷ đồng) và năm 2019 (với giá trúng thầu là 73,476 tỷ đồng).

Tại Gói thầu Cung cấp máy móc, thiết bị tin học theo phương thức MSTT cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019 được tổ chức đấu thầu qua mạng, có 3 nhà thầu tham dự. Viễn Đông trúng thầu khá thuận lợi, bởi 2 đối thủ (Công ty CP Đầu tư Hoàng Đạo và Liên danh Công ty CP Đầu tư P&T - Công ty CP Vật tư và Thiết bị văn phòng CDC) đều không vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.

2 gói thầu còn lại Viễn Đông trúng thầu tại Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng đều là cung cấp bàn ghế học sinh cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo phương thức MSTT năm 2018 và 2019 với giá trúng thầu lần lượt là 36,274 tỷ đồng và 18,477 tỷ đồng.

Đối với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, tại Lâm Đồng, được công bố trúng 3 gói thầu với quy mô đều dưới 1 tỷ đồng. Trên cả nước, từ năm 2017 đến nay, nhà thầu này được công bố trúng 567 gói thầu, trong đó có 26 gói thầu có quy mô từ 50 - 100 tỷ đồng; 9 gói thầu có quy mô từ 100 tỷ đồng đến gần 285 tỷ đồng.

Đối với nhà thầu liên danh còn lại, cả hai thành viên đều chưa từng trúng thầu tại Lâm Đồng. Còn trên phạm vi cả nước, Công ty CP Điện tử tin học hóa chất được công bố trúng 63 gói thầu thiết bị tin học kể từ năm 2017 đến nay. Trong đó có Gói thầu 01/TS Mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung năm 2017 do Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính thuộc Sở Tài chính TP. Hà Nội mời thầu, giá trúng thầu trên 173 tỷ đồng, trúng thầu với tư cách thành viên liên danh). Còn nhà thầu Lê Bảo Minh chỉ trúng các gói thầu dưới 235 triệu đồng.