L18 dự kiến trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 8%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18, mã chứng khoán: L18) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trình ĐHĐCĐ tổ chức ngày 26/4 tới đây.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành hơn 3,04 triệu cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức, tỷ lệ 8%. Thời gian thực hiện trong năm 2022, HĐQT sẽ quyết định thời điểm cụ thể sau khi nhận được chấp thuận của UBCKNN.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 30,4 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm ngày 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.860 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 46,83 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,5% và 103,9% so với thực hiện trong năm 2020.

Chuyên đề