(BĐT) - Nhiều báo cáo về hoạt động đấu thầu năm 2020 của các địa phương ghi nhận tình trạng chất lượng báo cáo công tác đấu thầu của các chủ đầu tư không đạt yêu cầu: thiếu và sai sót về số liệu, không theo biểu mẫu quy định, thuyết minh sơ sài, gửi báo cáo chậm so với quy định...
Có ý kiến đề xuất không giao chủ đầu tư cho các đơn vị nhiều lần không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác đấu thầu theo quy định. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Có ý kiến đề xuất không giao chủ đầu tư cho các đơn vị nhiều lần không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác đấu thầu theo quy định. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cho biết, công tác báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu của một số chủ đầu tư không đảm bảo chất lượng, chưa đầy đủ về số liệu và chưa đảm bảo thời gian theo yêu cầu.

UBND tỉnh Hà Giang cũng cho biết, báo cáo công tác đấu thầu của một số chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh này mới chỉ tập trung vào số liệu mà chưa phân tích đánh giá tình hình thực tế, chưa nêu được các khó khăn, vướng mắc, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp kiến nghị để hoàn thiện công tác đấu thầu.

Trong khi đó, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình, chất lượng báo cáo của các ngành và địa phương thiếu về số liệu, thuyết minh sơ sài. Đa số các đơn vị chỉ tổng hợp báo cáo đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị; chưa đánh giá được tình hình công tác quản lý đấu thầu của ngành, địa phương; chưa đi sâu vào nội dung theo yêu cầu. Nội dung báo cáo còn sơ sài, số liệu còn sai sót, chưa đầy đủ, mẫu biểu tổng hợp không đúng theo quy định. Qua đó cho thấy trách nhiệm của các đơn vị làm báo cáo chưa cao, chưa quan tâm đúng mức trong công tác quản lý về đấu thầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình đề xuất cần quy định cụ thể chế tài xử lý để nâng cao chất lượng báo cáo công tác đấu thầu.

UBND tỉnh Sơn La cũng cho biết, một số chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh này chưa quan tâm đến công tác báo cáo đấu thầu theo quy định, gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đấu thầu trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho rằng, cần thiết phải có một chế tài đủ mạnh để các đơn vị được giao trách nhiệm báo cáo quan tâm đúng mức trong công tác cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Lý giải về những tồn tại trong việc báo cáo công tác đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho rằng, nguyên nhân là do trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được giao làm báo cáo chưa cao, chưa quan tâm đúng mức trong công tác quản lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư, UBND cấp huyện thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với chất lượng của công tác báo cáo, phê bình và không giao chủ đầu tư cho các đơn vị nhiều lần không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương ban hành quy định xử lý hành chính đối với trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu về cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu theo quy định… nhằm chấn chỉnh thực trạng nội dung báo cáo không đạt yêu cầu về thời gian, chất lượng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho rằng, cần thiết phải có một chế tài đủ mạnh để các đơn vị được giao trách nhiệm báo cáo quan tâm đúng mức trong công tác cung cấp thông tin và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, TS. Nguyễn Việt Hùng – nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, để nâng cao chất lượng công tác báo cáo đấu thầu, các địa phương cần quan tâm tổ chức tập huấn, đào tạo cho các chủ đầu tư, những cán bộ trực tiếp, có trách nhiệm xây dựng báo cáo; cập nhật thường xuyên các biểu mẫu, số lượng, số liệu báo cáo công tác đấu thầu để các chủ đầu tư nắm bắt được tầm quan trọng cũng như có kỹ năng xây dựng báo cáo đấu thầu chuyên nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải “tạo ra cơ chế” để buộc các chủ đầu tư phải báo cáo kịp thời, đúng thời hạn; phê bình, điều chuyển công tác các cá nhân, người đứng đầu đơn vị nếu báo cáo công tác đấu thầu không đạt chất lượng, nộp chậm.