• Kiến nghị xử lý nghiêm các chủ đầu tư tắc trách

  19/02/2021 10:00

  (BĐT) - Nhiều báo cáo về hoạt động đấu thầu năm 2020 của các địa phương ghi nhận tình trạng chất lượng báo cáo công tác đấu thầu của các chủ đầu tư không đạt yêu cầu: thiếu và sai sót về số liệu, không theo biểu mẫu quy định, thuyết minh sơ sài, gửi báo cáo chậm so với quy định...
 • “Sáng” và “tối” trong báo cáo đấu thầu của Hòa Bình

  11/02/2020 14:00

  (BĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, công tác đấu thầu năm 2019 có nhiều kết quả đáng ghi nhận so với những năm trước. Trong đó, tỷ lệ số lượng và giá trị gói thầu thực hiện qua mạng năm 2019 đáp ứng và vượt mục tiêu do Chính phủ đề ra. Nếu đấu thầu qua mạng là mảng “sáng” tích cực thì tỷ lệ tiết kiệm thấp lại là mảng “tối” trong hoạt động đấu thầu tại địa phương này.
 • Vắng bóng những “điểm nóng” trong báo cáo đấu thầu

  10/02/2020 14:00

  (BĐT) - Trong báo cáo công tác đấu thầu năm 2019 của các tỉnh Gia Lai và Kon Tum, dù đã thẳng thắn nhìn nhận cũng như chỉ rõ nguyên nhân những mặt tồn tại của công tác đấu thầu năm qua, nhưng không hiểu sao một số sự việc nhà thầu bức xúc, dư luận quan tâm lại hoàn toàn vắng bóng.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị báo cáo công tác đấu thầu năm 2019

  06/12/2019 08:00

  (BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ; các cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty 91 báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư