(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có quyết định về việc kiểm tra công tác đấu thầu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam từ ngày 14 - 18/12/2015.
 Ảnh Internet

Ảnh Internet

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có quyết định về việc kiểm tra công tác đấu thầu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam từ ngày 14 - 18/12/2015. Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Sơn – Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT làm Trưởng đoàn.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trước đó, Bộ KH&ĐT đã có Quyết định số 904/QĐ-BKHĐT ngày 29/6/2015 về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 và Quyết định số 1860/QĐ-BKHĐT ngày 9/12/2015 về việc kiểm tra công tác đấu thầu và gửi cho đơn vị được kiểm tra.

Nội dung kiểm tra bao gồm: tình hình ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác đấu thầu, phân cấp trong đấu thầu; tình hình thực hiện công tác đấu thầu đối với các dự án có gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu áp dụng quy định Luật Đấu thầu năm 2013 như: lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án; đội ngũ cán bộ, chuyên gia làm công tác đấu thầu; và những vướng mắc, tồn tại trong công tác đấu thầu (nếu có).