Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng: Lợi nhuận trước thuế vượt 29% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã chứng khoán: LBM) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2020.

Theo đó, trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 166 tỷ đồng, tăng 7,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng, giảm gần 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế năm 2020, Công ty đạt 604 tỷ đồng doanh thu và 84 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 2,5% và 9% so với năm 2019.

Được biết năm 2020, Công ty đặt mục tiêu đạt 590 tỷ đồng doanh thu và 65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, doanh nghiệp đã vượt 29% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 31/12/2020, Công ty có tổng tài sản hơn 450 tỷ đồng; trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm 75% (337 tỷ đồng), nợ ngắn hạn chiếm 15,7% (71 tỷ đồng).

Chuyên đề