Khi bên mời thầu “quên” công bố kết quả lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - Không thực hiện hoặc thực hiện chậm so với quy định việc đăng tải công khai kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) là hiện tượng xảy ra khá phổ biến trong thời gian gần đây.
Khi bên mời thầu “quên” công bố kết quả lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu, KQLCNT là một trong những thông tin phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (TT07) đã quy định rất rõ thời gian đăng tải KQLCNT. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9 TT07, đối với trường hợp tự đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bên mời thầu phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải KQLCNT trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt KQLCNT được ban hành. Còn trong trường hợp bên mời thầu cung cấp, đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu, thì “thời hạn Báo Đấu thầu nhận được thông tin trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt KQLCNT được ban hành”.

Quy định đã rõ ràng và đầy đủ, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nhiều bên mời thầu dù đã đăng thông báo mời thầu, nhưng lại “quên” đăng KQLCNT. Điển hình như trường hợp các gói thầu dịch vụ công ích do một ban quản lý dự án tại Cần Thơ mời thầu thời gian vừa qua. Tại các gói thầu này, việc công khai thông báo mời thầu được thực hiện theo đúng quy định, nhưng việc công khai KQLCNT thì bên mời thầu lại “bỏ ngỏ”. Giải thích cho sai sót này, bên mời thầu hồn nhiên đưa ra lý do là bận quá nên… quên.

Chủ đầu tư, bên mời thầu của một số gói thầu nêu trên còn đưa ra lý do là không có người chuyên trách công tác đấu thầu nên bỏ sót việc. Đáng nói hơn, có bên mời thầu còn cho rằng không đăng KQLCNT vì không nghĩ có quy định này.

Việc đăng tải công khai KQLCNT là để thông báo nhà thầu nào đã trúng thầu,  tạo điều kiện cho các nhà thầu không trúng và dư luận giám sát nhà thầu trúng có năng lực thực sự, có xứng đáng được chọn hay không.

Việc công bố KQLCNT đúng thời hạn còn giúp nhà thầu trượt nếu có thắc mắc thì kịp thời có văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư/bên mời thầu, trong vòng 10 ngày. Trong trường hợp này, khi nhận được kiến nghị của đơn vị dự thầu, chủ đầu tư/bên mời thầu phải có văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến nhà thầu trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu.

Không khó hiểu khi dư luận và nhà thầu trượt thầu đặt ra nghi vấn về động cơ của việc không công bố KQLCNT của chủ đầu tư/bên mời thầu.

Chuyên đề