Khi áp dụng đấu thầu qua mạng, EVN gần như không nhận được phản ánh, khiếu nại nào

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Là một tập đoàn kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong bảo đảm cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên triển khai khối lượng lớn các dự án đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh với quy mô và cơ cấu nguồn vốn đa dạng.

Ông Nguyễn Phú Vinh, Ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Trung bình mỗi năm, EVN dành khoảng 70 đến 80 nghìn tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh. Theo đó, số lượng các gói thầu dự án, gói thầu mua sắm được EVN và các đơn vị thành viên thực hiện trong các lĩnh vực cũng rất lớn.

Khi áp dụng đấu thầu qua mạng, toàn bộ thông tin đấu thầu đều được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ đó tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho tất cả nhà thầu có nhu cầu tham gia. Nếu như đấu thầu truyền thống vẫn có phản ánh về tình trạng “quân xanh”, “quân đỏ”, chủ đầu tư không công khai đầy đủ thông tin khi phát hành hồ sơ mời thầu…, thì khi áp dụng đấu thầu qua mạng, trong khoảng 5 năm trở lại đây, EVN gần như không nhận được phản ánh, khiếu nại nào.

Thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà thầu có thể tiếp cận nhanh chóng, chính xác thông tin gói thầu, hồ sơ mời thầu của các đơn vị thuộc EVN mà không đòi hỏi phải có quan hệ với chủ đầu tư hoặc lo ngại về tình trạng gây khó dễ trong việc bán hồ sơ mời thầu như đấu thầu truyền thống…

Việc đăng tải công khai thông tin về năng lực chủ đầu tư, năng lực của các nhà thầu và thông tin về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước, báo chí và các đơn vị hữu quan có được thông tin đầy đủ, chính xác về quá trình đấu thầu, qua đó giảm thiểu rất nhiều các thông tin, phản ánh tiêu cực, thiếu căn cứ làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của EVN và các đơn vị thành viên.

Chuyên đề