Ngày 17-2-2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Thân do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành.
Thị trường TPCP hấp dẫn nhà đầu tư ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Thị trường TPCP hấp dẫn nhà đầu tư ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Tại phiên đấu thầu này, KBNN gọi thầu 5.000 tỷ đồng, với kỳ hạn 5 năm. Kết quả đã thu hút 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 21.470 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu trong khoảng 6,35-7,20%/năm. Kết quả, huy động thành công 100% khối lượng 5.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 6,50%/năm.

Cũng trong ngày, KBNN tổ chức phiên đấu thầu phụ và đã huy động thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 5 năm. Như vậy, tổng số vốn huy động thành công qua phiên thầu chính và phiên thầu phụ đạt 6.500 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 21.268,90 tỷ đồng TPCP qua hình thức đấu thầu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo Hải Quan