(BĐT) - Công ty TNHH MTV 29 (Công ty 29) thuộc sở hữu của Tổng công ty 319 – Bộ Quốc phòng, được thành lập giữa năm 2012 với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đi vào hoạt động chưa lâu với số vốn “khiêm tốn” nhưng Công ty đã và đang thực hiện nhiều gói thầu xây lắp có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của doanh nghiệp này luôn ở mức cao và không ngừng tăng trưởng.

100 đồng bỏ ra mang về 86 đồng lợi nhuận sau thuế

Với việc trúng nhiều gói thầu có giá trị cao, doanh thu và lợi nhuận của Công ty 29 liên tục tăng mạnh trong giai đoạn 2013 - 2016.

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty 29, năm 2014 doanh thu thuần đạt 568 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2013. Năm 2015 và 2016 doanh thu của Công ty tiếp tục tăng vọt lên lần lượt là 1.107 tỷ đồng (tăng 94,8% so với năm 2014) và 2.141 tỷ đồng (tăng gần gấp đôi so với năm 2015).

Song hành với tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận sau thuế của Công ty 29 cũng tăng mạnh. Cụ thể, năm 2014, lợi nhuận sau thuế là 8 tỷ đồng, tăng 33,3% so với năm 2013. Năm 2015, con số này tăng hơn gấp đôi lên 17 tỷ đồng và năm 2016 tăng thêm 47% lên 25 tỷ đồng.

Công ty 29 cũng sở hữu một tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng phải mơ ước. Theo tính toán của Báo Đấu thầu, ROE trong giai đoạn 2014 - 2016 liên tục tăng và duy trì ở mức trên 40%. Cụ thể, năm 2014 là 46%, năm 2015 và năm 2016 lần lượt là 75,5% và 86%.

Với số vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, trong khi doanh thu lên tới nghìn tỷ đồng không khó hiểu khi doanh nghiệp này đang phải có lượng lớn nợ phải trả. Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản Công ty đạt 844 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là gần 812 tỷ đồng (chiếm 96,2%). Tuy nhiên, phần lớn được hình thành từ việc chiếm dụng vốn của nhà cung cấp (thể hiện qua khoản phải trả người bán ngắn hạn gần 372 tỷ đồng) và chiếm dụng vốn của khách hàng (thể hiện qua khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 362 tỷ đồng). Do vậy áp lực trả nợ của Công ty 29 là không quá lớn. 

IPO Công ty 29: DN sở hữu tỷ suất lợi nhuận đáng mơ ước ảnh 1

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty TNHH MTV 29 giai đoạn 2013 - 2016 (Đơn vị tính: Tỷ đồng)

Đã chốt đối tác chiến lược?

Theo phương án cổ phần hóa, Công ty 29 dự kiến có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, tương ứng 5 triệu cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước nắm giữ 2,55 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ. Số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là hơn 320 nghìn cổ phần, chiếm 6,41% vốn điều lệ; cổ phần bán cho Công đoàn Công ty là 140 nghìn cổ phần, tương đương 2,8%; chào bán ra bên ngoài gần 2 triệu cổ phần, tương đương 39,79% vốn điều lệ. Với số vốn điều lệ hiện tại là 20 tỷ đồng, có thể hiểu phương án cổ phần hóa Công ty 29 được thực hiện theo hình thức kết hợp bán bớt phần vốn nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trong số cổ phần chào bán ra bên ngoài, 189 nghìn CP (tương đương 3,79% vốn điều lệ) sẽ được chào bán với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. Mặc dù phiên bán đấu giá công khai chưa diễn ra, nhưng trong bản công bố thông tin đấu giá đã nêu nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP Dịch vụ thương mại và Sản xuất Hùng Phát; Nhà đầu tư khác đủ điều kiện là nhà đầu tư chiến lược của Công ty (nếu có). Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là giá thỏa thuận trực tiếp, đáp ứng các điều kiện, nhưng không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc bán đấu giá.

Tại báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty 29, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã đưa ra ý kiến ngoại trừ. Theo đó, Công ty đang tạm phân phối lợi nhuận cho kỳ hoạt động từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/12/2016 (giai đoạn từ khi xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm cuối năm tài chính 2016) theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó: trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng ban điều hành số tiền 4,2 tỷ đồng. Việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng ban điều hành này của Công ty có sự khác biệt với hướng dẫn của Thông tư 127/2014/TT-BCT ngày 5/9/2014. Nếu Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận phù hợp với quy định của Thông tư 127/2014/TT-BCT thì quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng ban điều hành được trích chỉ là hơn 1 tỷ đồng.