(BĐT) - Dự báo tới năm 2025, Tesla vẫn dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu nhưng thị phần giảm xuống còn 21%. Trong khi đó, thị phần của Volkswagen tăng lên 11%. GM được dự báo chỉ còn nắm giữ 8% thị phần vào năm 2025.

Biểu đồ dưới đây so sánh thị phần năm 2020 của Tesla và các hãng xe hàng đầu và dự báo năm 2025 từ trang EV Volumes.

[Infographic] Cuộc đua thị trường xe điện toàn cầu ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist