• [Infographic] Cuộc đua thị trường xe điện toàn cầu

    12/11/2021 11:38

    (BĐT) - Dự báo tới năm 2025, Tesla vẫn dẫn đầu thị trường xe điện toàn cầu nhưng thị phần giảm xuống còn 21%. Trong khi đó, thị phần của Volkswagen tăng lên 11%. GM được dự báo chỉ còn nắm giữ 8% thị phần vào năm 2025.

chuyên đề

Kết nối đầu tư