IDP báo lãi tăng 44,8% trong quý IV/2021

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Sữa Quốc tế (mã chứng khoán: IDP) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.

Theo đó, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.214,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 278,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,4% và 44,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế trong năm tài chính 2021, Công ty đạt 4.827,1 tỷ đồng doanh thu và 822,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 25,8% và 64% so với năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần là 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 530 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2021, doanh nghiệp hoàn thành 155,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của IDP tăng 37% so với đầu năm lên 2.962,5 tỷ đồng.

Chuyên đề