(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt Đề xuất Dự án Xây dựng tuyến đường giao thông liên xã Quỳnh Hậu - Quỳnh Hồng - Quỳnh Diễn, huyện Quỳnh Lưu, đầu tư theo hình thức BT của Công ty TNHH Minh Quang, với tổng mức đầu tư 289 tỷ đồng.

Dự án được đầu tư nhằm giảm tải cho tuyến Quốc lộ 1 qua thị trấn Cầu Giát; đồng thời tạo được sự cân bằng về lưu lượng giao thông, hình thành mạng lưới đường hoàn chỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội toàn khu vực thị trấn Cầu Giát và huyện Quỳnh Lưu.

Theo đề xuất, Dự án sẽ được thực hiện trong 36 tháng, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, tốc độ thiết kế 60km/h (TCVN4054-2005). Nguồn thanh toán cho nhà đầu tư là bằng quỹ đất, đảm bảo nguyên tắc ngang giá.

Công ty TNHH Minh Quang có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An.