(BĐT) - Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, cũng như tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu (BMT) và nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu, trong khoảng thời gian nghỉ Tết từ 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020, BMT không được phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm hồ sơ mời sơ tuyển; không đóng/mở thầu và không tính các ngày nghỉ Tết vào thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển của nhà thầu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Đối với thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, thông báo mời sơ tuyển, danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, thông báo hủy/gia hạn/điều chỉnh/đính chính đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong khoảng thời gian từ 20/1 - 31/1/2020, sẽ được Báo Đấu thầu đăng tải trên kỳ báo số 18 phát hành ngày 3/2/2020.

Đối với Báo Đấu thầu, ấn phẩm thường kỳ phát hành đến số báo 13 ngày 20/1/2020. Ấn phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 gộp thành 4 kỳ, phát hành ngày 17/1/2020 và sẽ không đăng tải thông tin về đấu thầu.