Hưng Yên: 284 tỷ đồng mua hóa chất, vật tư y tế năm 2021 - 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Y tế Hưng Yên đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021 - 2022, với tổng dự toán 284,301 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán gồm 2 gói thầu, được đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, gồm: Gói 1 Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm y tế, gồm 20 phần, 827 mặt hàng (201,537 tỷ đồng) và Gói 2 Mua sắm hóa chất xét nghiệm, gồm 30 phần, 645 mặt hàng (82,526 tỷ đồng). Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ 13/7 - 4/8/2021.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế, thu viện phí và các nguồn hợp pháp khác của các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021 - 2022. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 12 tháng, loại hợp đồng trọn gói.

Chuyên đề