#mua hóa chất
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hưng Yên: 284 tỷ đồng mua hóa chất, vật tư y tế năm 2021 - 2022

(BĐT) - Sở Y tế Hưng Yên đang trong thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế cho các đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021 - 2022, với tổng dự toán 284,301 tỷ đồng.